Tiu ĉi loko estas la kolektejo por dokumentoj, kiuj rilatas al la projekto kaj kiuj estas produktoj de la projektpartneroj. Ili estas valoraj elementoj de nia internacia kunlaboro kaj certe estas interesaj por ĉiuj legantoj, vizitantoj.

Ni esperas, ke niaj produktoj

  • bone montras la rezultojn de nia dujara internacia kunlaboro,
  • servas kiel modeloj por aliaj interesiĝantoj pri kultura diverseco kaj multlingvismo
  • donas enrigardon en la historion, kulturon kaj nuntempan vivon de la partnerlandoj
  • estas taŭgaj lerniloj ĉefe por la junularo pri kulturaj valoraĵoj.

Estas por ni ankaŭ grave, ke ĉiutipa publikaĵo pri nia projekto, pri la partnera kunlaboro estu akirebla en komuna trovejo kaj estu kolektitaj laŭeble ĉiuj gazetartikoloj, raportoj, ktp., kiuj servas la dissemadon de informoj. 

 Kultura diverseco - multlingvismo | laarts